O FIRMIE
o nas
kamery w naszych biurach
chat z naszym konsultantem
napisz do nas
PORADY
odpowiedniki
tematy norm
gatunki w normach
OFERTA
cennik
nasz asortyment
zamów pełną ofertę
informacje o produktach
HUTNICTWO
stale w budownictwie
własności techniczne
stal a temperatura
wyroby stalowe
żelazo i stal
produkty wytopu
rodzaje żelaza
wytwarzanie stali
proces martenowski
proces tlenowy
gatunki stali
słowniczek
SZNURKI
hurtownie i huty
 
mks vir on-line
 

 Gatunki stali

Stal, stop żelaza z węglem (do 2,06% C) i in. pierwiastkami wprowadzonymi w celu uzyskania żądanych własności, najczęściej mechanicznych, technologicznych, elektrycznych, magnetycznych, chemicznych i in., obrabialny plastycznie, otrzymywany w procesach stalowniczych (w konwertorach Bessemera lub Thomasa, w piecach martenowskich, tyglowych lub elektrycznych) w stanie ciekłym.
W zależności od zastosowanej technologii produkcji rozróżnia się stal: laną (staliwo), kutą (wlewka otrzymywana przez kucie lub prasowanie na gorąco), walcowaną (wlewka uzyskiwana przez walcowanie na gorąco) oraz ciągnioną.
Obrobioną plastycznie stal poddaje się obróbce cieplnej lub obróbce cieplno-chemicznej. Ze względu na skład chemiczny rozróżnia się stal węglową i stopową (tzw. szlachetną).
Stal węglowa poza węglem zawiera jedynie pierwiastki pochodzące z przerobu hutniczego (krzem, mangan, siarka, fosfor, azot, tlen, arsen). Stal otrzymywana w piecach martenowskich ze złomu może zawierać wszystkie składniki występujące w stalach stopowych, dlatego też ustalone zostały umowne graniczne zawartości pierwiastków dla stali węglowych.
Stale zawierające więcej składników stopowych uważane są umownie za stale stopowe. Znajdują się w nich oprócz pierwiastków pochodzących z przerobu hutniczego również pierwiastki wprowadzone celowo dla uzyskania określonych właściwości. Do najczęściej stosowanych składników stali stopowych należą: nikiel, chrom, mangan, krzem, wolfram oraz kobalt.
Zależnie od zastosowania stal dzieli się na: konstrukcyjną, narzędziową i o szczególnych własnościach. Stal jest najważniejszym materiałem w budowie maszyn, a także jednym z podstawowych i niezbędnych materiałów w budownictwie.
Stale mogą być uspokojone i nieuspokojone. Stal nieuspokojona jest bardziej zanieczyszczona gazami i ma niejednolitą strukturę na skutek tego, że po wytopieniu jest od razu wylewana z kadzi do wlewnicy. Stal uspokojoną otrzymuje się przez odtlenianie wytopu za pomocą aluminium lub krzemu, które podtrzymują wysoka temperaturę i powodują uspokojenie stali w kadzi, dzięki czemu gazy mogą się swobodnie wydzielać.
Na ważniejsze konstrukcje, np. płaszcz wielkiego pieca, stosuje się stal uspokojoną. Stal ta jest jednak droższa o 25% od stali nieuspokojonej, zwykle używanej w budownictwie.
Niektóre parametry techniczne stali:

- ciężar właściwy stali: 7850 kg/m3
- współczynnik sprężystości podłużnej: E=2100000 kg/cm2
- współczynnik sprężystości poprzecznej: G= 810000 kg/cm2

Staliwo, stal w postaci lanej w gotowych odlewach budowlanych, maszynowych lub in. W zależności od składu chemicznego rozróżnia się staliwo: węglowe (zawierające do 2% węgla oraz in. pierwiastki pochodzące z przerobu hutniczego) i stopowe (zawierające, oprócz węgla i składników pochodzących z procesu metalurgicznego, składniki stopowe, np. chrom, nikiel, mangan, krzem - wprowadzone w celu uzyskania żądanych własności mechanicznych, technologicznych i in.).
Własności mechaniczne staliwa są nieznacznie gorsze od własności stali o tym samym składzie chemicznym, przerobionej plastycznie.


| O NAS | KAMERY W NASZYCH BIURACH | NASZ ASORTYMENT | OFERTA - FORMULARZ | CENNIK |
| INFORMACJE O PRODUKTACH | HURTOWNIE i HUTY | WYKONAWCY |